Aquamatic Sp. z o.o.

Oczyszczalnie przydomowe

Dlaczego oczyszczalnie przydomowe

Z powodów ekonomicznych tereny wiejskie i domy wolno stojące często pozbawione są kanalizacji i centralnych oczyszczalni ścieków. W takich przypadkach niezbędne jest znalezienie i zrealizowanie rozwiązania indywidualnego. Biologiczne oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach przydomowych jest tymczasem uregulowane na terenie Europy Normą Europejską i dopuszczone również jako rozwiązanie długotrwałe.

Firma Aquamatic Sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować innowacyjny na polskim rynku system łączący zalety dwóch technologii, osadu czynnego i złoża biologicznego, w jednej komorze! Dzięki temu połączeniu mikroorganizmy rozkładające ścieki uzupełniają się – praca oczyszczalni jest bardziej efektywna, stabilna (brak ryzyka wypłukania bakterii przy nagłym wysokim dopływie ścieków – większa wygoda dla użytkownika) i bezpieczniejsza dla środowiska.

Oferujemy oczyszczalnie przydomowe do 53 mieszkańców. Większe oczyszczalnie znajdą Państwo w dziale „Kontenerowe i większe”.

Pewność efektu ekologicznego

Połączenie dwóch technologii zapewnia wysoką skuteczność oczyszczania ścieków ze związków organicznych oraz biogennych. Przy prawidłowej eksploatacji charakterystyka ścieków oczyszczonych spełnia obowiązujące normy (PN 12566/3+A1:2009).

Sposób działania

przydom

Całe ścieki z gospodarstwa domowego trafiają do osadnika wstępnego [1]. Tutaj w dwóch komorach zachodzi proces rozdziału zawiesin i substancji opadających, a także oczyszczanie wstępne ścieków przez mikroorganizmy beztlenowe. Tak sklarowane ścieki doprowadzane są poprzez specjalny odpływ [2] do serca całej oczyszczalni biologicznej – kulistego zbiornika komory biologicznej ze zintegrowanym osadnikiem wtórnym [3]. W nim, na obrotowych tarczach złoża, ma miejsce biologiczna neutralizacja zanieczyszczeń, dzięki ciągłemu dostarczaniu tlenu.

tarcza

Powietrze dostarczane na dnie komory wymusza jednocześnie obracanie się złoża [4] – wielu wyprofilowanych tarcz z tworzywa sztucznego o dużej powierzchni, służącej do osiedlania się rozkładających organiczne zanieczyszczenia mikroorganizmów (błona biologiczna).

Specjalne wyprofilowanie tarcz zapewnia błonie biologicznej podczas ruchu obrotowego wystarczającą ilość tlenu. Równocześnie dzięki napowietrzaniu tlen jest dostarczany osadowi czynnemu w komorze biologicznej. Do napędzania koła tarcz poprzez napowietrzanie służy cichy i niewymagający specjalnego serwisu kompresor (30 W dla STM 5, 50 W dla STM 8, 80 W dla STM 10) [5], a zawór odcinajacy sterownika recyrkulacji osadu jest urządzeniem nie wymagającym przeglądów (poza wymianą baterii po minimum rocznej pracy oczyszczalni). Oczyszczalnia może być serwisowana samodzielnie przez użytkownika (ewentualnie z konsultacją prowadzoną bezpośrednio – patrz kontakt Aquamatic Sp. z o.o.). Można również zamówić serwisowanie firmowe, za zleceniem usługi – patrz Zakup/ceny).

Ścieki oczyszczane są biologicznie, przy równoczesnym zastosowaniu technologii złoża biologicznego i osadu czynnego. Oczyszczone ścieki trafiają do zintegrowanego z komorą biologiczną osadnika wtórnego, gdzie następuje sklarowanie ścieków oczyszczonych oraz sedymentacja osadu czynnego, który dzięki specjalnej instalacji odprowadzany jest na złoże tarczowe. Ścieki oczyszczone odprowadzane są poprzez trójnik (dodatkowe oddzielenie osadu czynnego) do rowu melioracyjnego lub dodatkowego zbiornika, do ich późniejszego wykorzystania gospodarczego (np. podlewanie ogrodu). Zbierający się osad nadmierny odprowadzany jest zaś do pierwszej komory osadnika wstępnego, stymulując przebieg wcześniejszch etapów oczyszczania [6].

Montaż

Montaż oczyszczalni jest prosty i zależnie od warunków lokalnych (np. poziom wód gruntowych, istniejące instalacje podziemne) nie powinien trwać dłużej niż jeden dzień.

Oczyszczalnia dostarczana jest do Klienta w postaci gotowych, zmontowanych i wyposażonych zbiorników z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego – polietylenu (osadnik wstępny i komora biologiczna ze zintegrowanym osadnikiem wtórnym lub jako jednozbiornikowy Compact). Montaż obejmuje zagłębienie zbiorników w ziemi na odpowiedniej podsypce, obsypanie ich piaskiem, podłączenie rur, sterownika oraz kompresora.

W okresie dwóch, trzech tygodni następuje samoczynny rozruch oczyszczalni. W tym czasie zaczyna się rozwój mikroorganizmów w komorze biologicznej, tworzy się osad czynny oraz błona biologiczna (złoże), a także następuje intensyfikacja procesów rozkładu, a w związku z tym wzrost efektywności oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia nie wymaga stosowania biopreparatów. Po okresie wstępnym urządzenie samoczynnie spełnia swoje funkcje oczyszczania!

Jeżeli nadmiar stosowanej chemii gospodarczej zniszczy biologię, musimy tarcze wyczyścić myjką ciśnieniową i rozpocząć eksploatację oczyszczalni, ponownie zmniejszając „dawki” stosowanej chemii (np. Domestosa).

Jakość

Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za środowisko naturalne, Aquamatic Sp. z o.o. oferuje najwyższą jakość oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych według opatentowanej technologii. W naszym rozwiązaniu stawiamy na wysoką trwałość i niezawodność stosowanych materiałów (PE, stal kwasoodporna), co gwarantuje Państwu długotrwałą i bezproblemową eksploatację urządzenia. O wysokiej jakości produktu świadczą liczne zastosowania naszych urządzeń na całym świecie.

Gwarancja

Na nasze urządzenia udzielamy długoletnich gwarancji: 15 lat na osadnik wstępny, 10 lat na komorę biologiczną oraz urządzenia w niej pracujące. Mogą być Państwo pewni, że przez wiele lat nie bedzie konieczności wyciągania urządzeń ze ścieków – inaczej niż w produktach konkurencyjnych, gdzie co rok lub dwa trzeba ponosić wydatki na nowe dyfuzory lub czyścić złoże z nieczystości. My gwarantujemy wygodę użytkowania i oszczędzamy Państwa czas i pieniądze.

Zalety

  • prosty montaż, niska głębokość montażu (montaż możliwy również bez dźwigu),
  • zwarte formy zbiorników
  • łatwa i bezpieczna eksploatacja, brak części ulegających zużyciu wewnątrz oczyszczalni, niskie zużycie energii (ok. 250 kWh rocznie przy STM 5)
  • cicha praca, bez przykrych zapachów
  • wysoka żywotność
  • łatwa rozbudowa istniejących oczyszczalni przydomowych i szamb

O czym warto wiedzieć przed zakupem oczyszczalni przydomowej?

Większość odpowiedzi na Państwa pytania znajdą Państwo w „ABC oczyszczalni Aquamatic STM” tutaj.

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej lub po prostu zapytać o szczegóły – prosimy o kontakt, chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i prześlemy ofertę cenową na dostawę i montaż z uruchomieniem – patrz Zakup/ceny.

Typoszereg i parametry

  • 5, 8, 10 RLM
  • 15, 27, 53 RLM
  • RLM = równoważna liczba mieszkańców

Założenia dotyczące ścieków: 150 litrów na osobę i dobę, ładunek 60 gBZT5 na osobę i dobę.
Parametry ścieków oczyszczonych: BZT5 < 25 mg/l, ChZT < 100 mg/l.
Uwaga: istnieje możliwość obniżenia BZT5 < 15 mg/l, ChZT < 75 mg/l oraz redukcji związków azotu – jako opcja dodatkowa, ponad wymagania narzucone przez przepisy.
BZT5 = pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
ChZT = chemiczne zapotrzebowanie tlenu

Proszę się przekonać, że oczyszczalnia przydomowa Aquamatic STM jest doskonałym wyborem i przyniesie Państwu wielotysięczne oszczędności:

Analiza kosztów, czyli jak oszczędzać dzięki oczyszczalni Aquamatic STM (PDF, 275 kB)
ABC oczyszczalni przydomowych – 17 pytań i odpowiedzi (PDF, 165 kB)

Do pobrania

ABC oczyszczalni przydomowych – 17 pytań i odpowiedzi (PDF, 165 kB)
Opis technologii STM dla oczyszczalni przydomowych (PDF, 177 kB)
Analiza kosztów, czyli jak oszczędzać dzięki oczyszczalni Aquamatic STM (PDF, 275 kB)
Tabela doboru – oczyszczalnie STM 5, 8, 10 (PDF, 108 kB)
Tabela doboru – oczyszczalnie STM 15, 30, 53 (PDF, 109 kB)
Instrukcja montażu i uruchomienia STM5 (PDF, 488 kB)
Instrukcja montażu i uruchomienia STM5 C (PDF, 553 kB)

 

Copyright © by Aquamatic Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone. Do góry